Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000022
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācija sistēmas rekonstrkcija Jaunauces pils ēkai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces muiža, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 31.07.2014.
Kopējais finansējums: 34363.90 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Projekta rezultāts: Izbūvēts ārējais ūdensvads, veikts pieslēgums centrālajai ūdensapgādes sistēmai, izbūvēta ārējā kanalizācija un izveidots pieslēgumscentralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Kontaktpersona: Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, tālr. 20267729