Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000020
Projekta iesniedzēja nosaukums: Lakrosa klubs
Projekta nosaukums: Inventāra iegāde lakrosa klubam "DRUVA DYNAMITE"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 01.11.2013.
Kopējais finansējums: 4810.94 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4329.85 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti 25 aizsargu komplekti - ķiveres, cimdi un elkoņsargi.
Kontaktpersona: Gatis Zeps, zeps_gatis@inbox.lv, tālr. 28360727