Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Laikavots
Projekta nosaukums: Brocēnu novada Blīdenes pagasta jauniešu istabas izveide
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Ievas", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 28.02.2014.
Kopējais finansējums: 10000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidota Brocēnu novada Blīdenes pagasta jauniešu istaba.
Kontaktpersona: Sanita Šampiņa, sanita.sampina@inbox.lv, tālr. 26514804