Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000017
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Saldene
Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilveide Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6a, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 01.09.2014.
Kopējais finansējums: 9996.61 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9996.61 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāta mājiņa - koordinācijas centrs, mājiņa - inventāra noliktava, lapene un soli.
Kontaktpersona: tālr. 63824162