Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000023
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Novadnieku attīstībai
Projekta nosaukums: Pirmā klinšu siena Saldus un Brocēnu novados, izaicinājums Tev!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Mežvidi", Novadnieku pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013. - 30.12.2013.
Kopējais finansējums: 7894.47 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7105.02 LVL
Projekta rezultāts: Uzstādīta mākslīgā Klinšu kāpšanas un Boulderinga sienas. Izveidots "'Piedzīvojumu sporta interešu klubiņš".
Kontaktpersona: Sandra Plociņa, sandra.plocina@gmail.com, tālr. 29163386