Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000018
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: P/a Sociālais dienests Ģimenes atbalsta dienas centra ēkas pieejamības uzlabošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skrundas iela 5, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 31.01.2014.
Kopējais finansējums: 17879.96 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts 1 mobils ratiņkrēslu pacēlājs personām ar pārvietošanās problēmām.
Kontaktpersona: Liene Klagiša, liene.klagisa@saldus.lv, tālr. 25478923