Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413103-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Informācijas tehnoloģijas - kultūras pakalpojumu pilnvedei Saldus novadā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2010. - 30.04.2010.
Kopējais finansējums: 13714.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8500.46 LVL
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros uzlabots darba vietas materiālu tehniskais stāvoklis 14 kultūras darba organizatoriem/kultūras namu vadīājiem. Radīta daļēja laika darba vieta vienam cilvēkam prezentācijas tehnikas apkalpošanai un elektronisko prezentāciju sagatavošanai. Radīti priekšnoteikumi e-pārvaldes tālākai attīstībai un kultūras informatizācijas sistēmas pilnveidei Saldus novadā. Projekta realizācija dod iespēju ap 20 000 kultūras pasākumu apmeklētājiem piedalīties pasākumos, kas aprīkoti ar modernu prezentācijas tehniku. Saldus novada pašvaldības 11 kultūras iestādes un novada administrācija apgādātas ar jaunu datortehniku: 10 portatīvajiem datoriem, 4 datoriem, kā arī mobilu un ērti lietojamu prezentācijas tehniku - 1 digitālu fotokameru, 1 ekrāna komplektu ar ekrāna materiāliem, 1 projektoru ar VGA kabeli un 1 videokameru. Projekta ietvaros igādātas arī 14 Flash atmiņas datu uzglabāšanai un pārvietošanai.
Kontaktpersona: Laura Zariņa-Skapste, L.zarina@saldus.lv, tālr. 63807909, fakss 63807910