Īstenotie Leader projekti


Gads: Kārta Rīcība:
N.p.k. Proj. Nr. Iesniedzēja nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas teritorija Kopējais finansēj. ELFLA finansēj.
1. 14-02-LL16-L413101-000003 BDR Saldus meža īpašnieku apvienība Mežsaimniecības pakalpojumu paplašināšana un kvalitātes uzlabošana J.Rozentāla iela 15-22, Saldus 3720.00 EUR 2232.00 EUR
2. 14-02-LL16-L41100-000001 Daina Jankeviča Piekabes -pļaujmašīnas iegāde Ozolu iela 2-2, Pampāļu pagasts, Saldus novads 7293.00 EUR 2917.00 EUR
3. 14-02-LL16-L41100-000004 z/s Ausmas Disku pļaujmašīnas iegāde z/s "Ausmas" Kursīšu pagasts "Ausmas", Saldus novads 4347.11 EUR 1738.84 EUR
4. 14-02-LL16-L41100-000002 z/s Cidoniju griešanas iekārtas, sulu spiedes un aukstuma kameras iegāde Zvejnieku iela 28, Saldus, Saldus novads 10164.00 EUR 5009.02 EUR
5. 14-02-LL16-L41100-000003 z/s Jauna maiņvērsēja arkla iegāde z/s"Grāveļi" Grāveļi, Zirņu pagasts, Saldus nov 5040.00 EUR 1260.00 EUR
6. 14-02-LL16-L41100-000005 Krists Ēberliņš Biškopības produktu aprites uzņēmuma tehnoloģiskā cikla automatizēšana konkurētspējas veicināšanai Mehāniskās darbnīcas, Nīgrandes pagasts, Saldus novads 3111.00 EUR 1555.00 EUR
7. 14-02-LL16-L41100-000011 Krists Ēberliņš Biškopības saimniecības ražošanas produktivitātes attīstīšana un veicināšana Mehāniskās darbnīcas, Nīgrande, Nīgrandes pagasts 2526.00 EUR 1263.00 EUR
8. 13-02-LL16-L41100-000011 Krists Ēberliņš Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizēšana konkurētspējas veicināšanai Mehāniskās darbnīcas, Nīgrandes pagasts, Saldus novads 4201.00 LVL 2100.00 LVL
9. 13-02-LL16-L41100-000007 z/s Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām z/s Rubuļi, Zaņas pagasts, Saldus novads 28457.00 LVL 14228.00 LVL
10. 13-02-LL16-L41100-000010 z/s Miglotāja iegāde graudkopības atīstībai z/s"Dadzi" "Bērzupes" Novadnieku pagasts, Saldus novads 28457.00 LVL 11382.00 LVL
11. 13-02-LL16-L413101-000009 SIA Saldus Medicīnas centrs SIA "Saldus medicīnas centrs" pakalpojumu pieejamības uzlabošana, rekonstruējot stāvlaukumu Slimnīcas iela 3, Saldus 19920.00 EUR 11952.00 EUR
12. 13-02-LL16-L41100-000011 Krists Ēberliņš Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai Mehāniskās darbnīas, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899 3974.34 LVL 1642.29 LVL
13. 13-02-LL16-L41100-000008 SIA MEDUSPILS Medus fasētāja iegāde "Kārēs" Blīdenes pagastā 1734.00 LVL 693.00 LVL
14. 13-02-LL16-L41100-000001 ZS Kupenas Miglotāja iegāde zs "Kupenas" graudkopības nozares attīstībai "Kupenas", Rubas pagasts, Saldus novads 36466.08 LVL 8000.00 LVL
15. 13-02-LL16-L41100-000005 Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība TARZĀNI Arkla un sējmašīnas iegāde ZS "Tarzāni" "Tarzāni", Rubas pagasts, Saldus novads 20151.50 LVL 6661.65 LVL
16. 13-02-LL16-L41100-000004 Zirņu pagasta zemnieku saimniecība Muižzemnieki Bišu stropu un medus sviedes iegāde ZS "Muižzemnieki" "Muižzemnieki", Bukupe, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801 1976.40 LVL 787.12 LVL
17. 13-02-LL16-L41100-000006 SIA MEDUSPILS Medus un ziedputekšņu ražošana "Kārēs" Blīdenes pagastā "Kāres", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852 10923.70 LVL 3611.14 LVL
18. 13-02-LL16-L41100-000003 Zemnieku saimniecība Zemnieku saimniecības "Dzintari" tehniskā parka modernizācija "Dzintari", Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895 15980.01 LVL 5282.65 LVL
19. 13-02-LL16-L413201-000021 Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni Bezvadu laika noteikšanas sistēmas iegāde STARTS Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads 8923.82 LVL 8031.44 LVL
20. 13-02-LL16-L413201-000019 Biedrība Cilvēkiem un dabai Aktīvās atpūtas centra "Veselā miesā vesels gars" izveide Remtē Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads 6582.17 LVL 5923.95 LVL
21. 13-02-LL16-L413201-000018 Saldus novada pašvaldība P/a Sociālais dienests Ģimenes atbalsta dienas centra ēkas pieejamības uzlabošana Skrundas iela 5, Saldus, Saldus novads 17879.96 LVL 9000.00 LVL
22. 13-02-LL16-L413201-000023 Biedrība Novadnieku attīstībai Pirmā klinšu siena Saldus un Brocēnu novados, izaicinājums Tev! "Mežvidi", Novadnieku pagasts, Saldus novads 7894.47 LVL 7105.02 LVL
23. 13-02-LL16-L413201-000016 Biedrība JAUNIEŠU FUTBOLA KLUBS SALDUS Bērnu un jauniešu futbola attīstība Saldus un Brocēnu novados Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads 30757.97 LVL 9000.00 LVL
24. 13--02-LL16-L413201-000004 Biedrība Burbuļi Ūdenstūrisma attīstība Saldus un Brocēnu novados Jelgavas iela 6a, Saldus, Saldus novads 4081.10 LVL 3672.99 LVL
25. 13--02-LL16-L413201-000017 Biedrība Saldene Aktīvās atpūtas un āra sporta laukuma pilveide Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem Jelgavas iela 6a, Saldus, Saldus novads 9996.61 LVL 9996.61 LVL
26. 13--02-LL16-L413201-000006 Biedrība Laikavots Brocēnu novada Blīdenes pagasta jauniešu istabas izveide "Ievas", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads 10000.00 LVL 9000.00 LVL
27. 13-02-LL16-L413201-000020 Lakrosa klubs Inventāra iegāde lakrosa klubam "DRUVA DYNAMITE" Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads 4810.94 LVL 4329.85 LVL
28. 13-02-LL16-L413201-000022 Saldus novada pašvaldība Ūdensvada un kanalizācija sistēmas rekonstrkcija Jaunauces pils ēkai Jaunauces muiža, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads 34363.90 LVL 9000.00 LVL
29. 13--02-LL16-L413201-000011 Biedrība Džudo klubs LIDO - SALDUS Džudo tatami - paklāja iegāde Dzirnavu iela 8, Saldus, Saldus novads 9741.60 LVL 9741.60 LVL
30. 13-02-LL16-L413201-000013 Ģimeņu biedrība Ligzda Nojumju rekonstrukcija āra nodarbību un sabiedrisko aktivitāšu daudzveidīgai norisei Lielcieceres iela 13a, Brocēni, Brocēnu novads 11452.00 LVL 8932.56 LVL
31. 13-02-LL16-L413201-000009 Biedrība Kurzemes attīstības biedrība KABata Estrādes teritorijas labiekārtošana "Klubs", Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads 9694.85 LVL 8725.37 LVL
32. 13-02-LL16-L413201-000001 Biedrība SaPa 1904 Saldus pamatskolas vecāku biedrība "SaPa 1904" PAR vecāku, skolēnu un skolotāju sadraudzību kvalitatīvos kultūras, izglītojošos un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumos Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads 9666.00 LVL 8699.40 LVL
33. 13--02-LL16-L413201-000002 Biedrība Pī eM Kei Jauniešu centra "Pī eM Kei" telpas iekārtošana Lutriņu pagasta Namiķu ciematā "Namiķi", Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads 8995.00 LVL 8095.00 LVL
34. 13--02-LL16-L413201-000012 Biedrība Mūsu Ligzda Ezeres muižas parka kopšanas un rekonstrukcijas 1.kārta Lielcieceres muižas parka teritorija, Ezeres pagasts, Saldus novads 9059.00 LVL 8153.00 LVL
35. 13--02-LL16-L413201-000010 Biedrība Motokrosa kompleksa izveidošana Brocēnu novada "Bērzu" mototrasē "Aigari", Brocēnu novads 14200.00 LVL 12780.00 LVL
36. 13--02-LL16-L413201-000008 Biedrība Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs Griezes brīvā laika pavadīšanas centra izveide "Vadakstes" Grieze, Ezeres pagasts, Saldus novads 9994.98 LVL 0.00 LVL
37. 13--02-LL16-L413201-000003 Biedrība Rožupe "Kalnu dabas takas" izveidošana upes Losis krastos "Ievas", Nīgrandes pagasts, Saldus novads 14097.00 LVL 12687.00 LVL
38. 13--02-LL16-L413201-000005 Biedrība EVE autosports Portatīvo radiostaciju - rāciju iegāde biedrībai EVE autosports Varavīksnes iela 38, Saldus, Saldus novads 2243.00 LVL 1755.00 LVL
39. 13--02-LL16-L413201-000013 Biedrība Koris Varavīksne Ezeres tautas tērpu iegāde korim "Kaprīze" Ezeres kultūras nams, Ezeres pagasts, Saldus novads 8406.00 LVL 7565.00 LVL
40. 13--02-LL16-L413201-000024 Biedrība LAIKSNE Jauni tautas tērpi Brocēnu pašdarbības kolektīviem - pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvas un sieviešu korim "Laiksne" Krasta iela 1a, Brocēni, Brocēnu novads 12485.00 LVL 11236.00 LVL
41. 13-02-LL16-L413201-000007 Ģimeņu biedrība Ligzda Brocēnu jauniešu centra "Kopā" vienkāršota renovācija Lielcieceres iela 17, Brocēni, Brocēnu novads 14122.00 EUR 12709.00 EUR
42. 12-02-LL16-L413201-000018 Biedrība CSK Kurzemnieks Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes Grieķu -romiešu cīņas attīstībai, popularizēšanai un kvantitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldus un Brocēnu novados Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads 6951.00 LVL 6256.00 LVL
43. 12-02-LL16-L413201-000005 Biedrība Mēs Jaunaucei Mūžizglītības skola Jaunauces piolī Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893 0.00 LVL 7000.00 LVL
44. 12-02-LL16-L413201-000001 Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija Motokrosa laika mērīšānas iekārtu iegāde un uzstādīšana Brocēnu novada moto trasē Bērzi Aigari, Brocēnu novads, LV 12943.00 LVL 7000.00 LVL
45. 12-02-LL16-L413101-000008 Mākslu attīstības biedrība Ilizanna Mākslu attīstības biedrības Ilizanna ēkas apkure sistēmas rekonstrukcijas 1. kārta Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads, LV3801 16315.00 LVL 9000.00 LVL
46. 12-02-LL16-L413201-000008 Saldus novada pašvaldība Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta karjeru ūdenskrātuves Saldus novads, Novadnieku pagasts, Ūdenskrātuve 19267.00 EUR 7000.00 EUR
47. 12-02-LL16-L413201-000018 Biedrība CSK Kurzemnieks Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes "Grieķu - romiešu cīņas" attīstībai, popularizēšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldus un Brocēnu novados Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads 6951.67 LVL 6256.50 LVL
48. 12-02-LL16-L413201-000005 Biedrība Mēs - Jaunaucei Mūžiglītības skola Jaunauces pilī Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads, LV-3893 7000.00 LVL 7000.00 LVL
49. 12-02-LL16-L413101-000008 Biedrība Mākslu attīstības biedrība Ilizanna Mākslu attīstības biedrības "Ilizanna" ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas 1.kārta Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads 16315.07 LVL 9000.00 LVL
50. 12-02-LL16-L413201-000001 Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija Motokrosa laika mērīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Brocēnu novada moto trasē "Bērzi" "Aigari", Brocēnu novads 12943.32 LVL 6300.00 LVL
51. 12-02-LL16-L413201-000008 Saldus novada pašvaldība Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta karjeru ūdenskrātuves "Ūdenskrātuve", Novadnieku pagasts, Saldus novads 24106.86 LVL 5250.00 LVL
52. 12-02-LL16-L413101-000007 Saldus novada pašvaldība Autonomo apgaismojuma laternu uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā Kareļu ciems, Zaņas pagasts, Saldus novads 12200.00 LVL 7500.00 LVL
53. 12-02-LL16-L413201-000009 Biedrība SPORTA CENTRS DRUVA Trenažieru zāles iekārtošana Druvā Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads 6502.60 LVL 6502.60 LVL
54. 12-02-LL16-L413101-000005 SIA Hards SIA Hards esošā pakalpojuma pilnveidošana un jauna pakalpojuma izveidošana Saldus un Brocēnu novados Kuldīgas ila 69a, Saldus, Saldus novads 18376.13 LVL 9037.44 LVL
55. 12-02-LL16-L413101-000004 SIA Saldus Medicīnas centrs Sasniedzamības un vienlīdzīgas medicīnisko pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus medicīnas centrā, uzstādot pacientu pacēlāju Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads 9525.85 LVL 4684.80 LVL
56. 12-02-LL16-L413101-000003 Biedrība Sante Veselības uzlabošanas studijas izveide Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads 10027.45 LVL 9000.00 LVL
57. 12-02-LL16-L413201-000011 Biedrība Deju kopa Bandava Saldus novada kultūras mantojums - skolotājas Veltas Lodiņas deju horeogrāfijas mūsdienu kultūrtelpā Dzirnavu iela 11 - 65, Saldus, Saldus novads 5792.76 LVL 5213.48 LVL
58. 12-02-LL16-L413201-000012 Biedrība Jaunlutriņu attīstības biedrība Kultūras aktivitāšu dažādošana Saldus novadā Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV - 3876 4928.41 LVL 4435.57 LVL
59. 12-02-LL16-L413101-000002 Biedrība Retro vāģi Retro tehnikas ekspozīcijas izveide Zvārdes pagasta "Pieguļās", uzbūvējot angāru - tehnikas nojumi "Pieguļas", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV - 3883 9964.00 LVL 8967.60 LVL
60. 12-02-LL16-L413201-000019 Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni STARTS, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads BMX starta barjeras mehānisma iegāde un uzstādīšana 6868.09 LVL 6181.28 LVL
61. 12-02-LL16-L413101-000001 Biedrība Durvis uz radīšanu Tērpu un apavu nomas pakalpojums Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV - 3862 9881.33 LVL 8893.20 LVL
62. 12-02-LL16-L413201-000019 Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni BMX starta barjeras mehānisma iegāde un uzstādīšana STARTS Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads 6868.09 LVL 6181.28 LVL
63. 11-02-LL16-L413101-000001 Māra Kronberga Māras Kronbergas frizētavas telpu vienkāršota rekonstrukcija Lielā iela 2b, Saldus, Saldus novads 17373.00 LVL 8400.00 LVL
64. 11-02-LL16-L413101-000004 Zemnieku saimniecība Mucenieki Mobilās augļu sulas sagatavošanas iekārtas iegāde "Mucenieki", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 12128.44 LVL 7026.26 LVL
65. 11-02-LL16-L413102-000004 Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja Sarkanā Krusta ēkas jumta renovācija un panduss invalīdu pieejamībai Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads 22659.10 LVL 18760.57 LVL
66. 11-02-LL16-L413103-000003 Biedrība J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas Viekāršota renovācija J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas telpās Tūristu iela 7, Saldus, Saldus novads 8647.13 LVL 7782.42 LVL
67. Biedrība Drošas dzīves vides attīstības biedrība Oāze Mūžizglītības, radošo pakalpojumu kvalitātes celšana Skolas iela 2, Saldus pagasts, LV-3862 13226.24 LVL 1190.62 LVL
68. 11-02-LL16-L413102-000003 Saldus novada pašvaldība Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Jelgavas ielā posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldū Jelgavas iela posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldus, Saldus novads 12862.11 LVL 7907.03 LVL
69. 11-02-LL16-L413103-000004 Saldus novada pašvaldība Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un ākslas muzeja ēkas (mākslas izstāžu zāles) renovācija Striķu iela 22, Saldus, Saldus novads 21249.00 LVL 10500.00 LVL
70. 11-02-LL16-L413101-000005 Biedrība Vecāku Klubiņš Kodols Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus novada iedzīvotājiem Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads 8455.45 LVL 7609.91 LVL
71. 11-02-LL16-L413102-000002 Biedrība Šaldus Dzīvnieku patversme Biedrības "Saldus Dzīvnieku patversme" konsultācijas telpu rekonstrukcija Lielā iela 83, Saldus, Saldus novads 19974.57 LVL 17977.11 LVL
72. 11-02-LL16-L413102-000001 Saldus pilsētas pensionāru biedrība Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem Kuldīgas iela 13, Saldus, Saldus novads 3273.72 LVL 3273.72 LVL
73. 11-02-LL16-L413101-000003 Biedrība Bībeles draugu līga Jaunas iespējas un pakalpojumi nometnē "Imanta" "Imanta" Saldus Sv. Jāņa ev.lut. draudze, Cieceres pagasts, Brocēnu novads 5057.69 LVL 4145.65 LVL
74. 11-02-LL16-L413203-000002 Nodibinājums Cemex Iespēju fonds Jaunas iespējas 3.kārta "Gaiķu pamatskola", Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873 "Skola", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 Dārza iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 "Kursīšu pamatskola", Kursīšu pagasts, Saldus pagasts, LV-3890 "Kurzemītes pamatskola", Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801 "Skola", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 7658.14 LVL 7000.00 LVL
75. 11-02-LL16-L413202-000004 Biedrība Laiksne Brocēnu novada sieviešu kora "Laiksne" vizuālā tēla veidošana Krasta iela 1a, Brocēni, Brocēnu novas LV-3851 2619.00 LVL 2357.00 LVL
76. 11-02-LL16-L413202-000003 Biedrība Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs Kamols Tehniskā aprīkojuma pilnveide biedrības brīvprātīgā darba aktivizēšanai Brocēnu novadā Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads LV-3851 4518.13 LVL 4066.32 LVL
77. 11-02-LL16-L413202-000008 Biedrība Orientēšanās klubs Saldus Distanču slēpošanas trase Līkajā mežā Varavīksnes iela 34, Saldus LV-3801 Jelgavas iela 6, Saldus 6740.00 LVL 6066.00 LVL
78. 11-02-LL16-L413202-000005 Kora Saldava biedrība Saldus novada jauktā kora "Saldava" vizuālā tēla uzlabošana Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads 3656.25 LVL 3290.63 LVL
79. 11-02-LL16-L413202-000002 Biedrība Burbuļi Biedrības "Burbuļi" kapacitātes palielināāna, izveidojot inventāra bāzes vietu Saldus pilsētā Jelgavas iela 6a, Saldus, Saldus novads 6960.46 LVL 6264.41 LVL
80. 11-02-LL16-L413201-000001 Saldus novada pašvaldība Pampāļu pagasta parka labiekārtošana Pampāļu parks, Pampāļu pagasts, Saldus novads 17080.00 LVL 10500.00 LVL
81. 11-02-LL16-L413203-000001 Saldus novada pašvaldība Nīgrandes pagasta Dienas centra izveide Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads 8540.00 LVL 5250.00 LVL
82. 11-02-LL16-L413203-000003 Biedrība Ritma efekts Kvalitatīvas mūzikas apratūras iegāde Saldus novada jauniešiem, lai pilnveidotu un izkoptu dīdžeja talantu Līkā iela 41, Saldus, Saldus novads 6339.30 LVL 5705.37 LVL
83. 11-02-LL16-L413202-000006 Biedrība Mēs - Jaunaucei Hokejs un dejas Jaunauces pagastā Jaunauces pamatskola, Jaunauces pagasts, Saldus novads LV-3893 7000.00 LVL 6300.00 LVL
84. 11-02-LL16-L413201-000003 Biedrība Kursas vārti Saldus novada kultūras mantojums - pagastu tautastērpi mūsdienu kultūrtelpā Lielā iela 3b, Saldus, Saldus novads 8070.12 LVL 7263.11 LVL
85. 11-02-LL16-L413201-000002 Biedrība Mēs-Jaunaucei Jaunauces parka labiekārtošanas 3.kārta Jaunauces pamatskola, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893 14000.00 LVL 12600.00 LVL
86. 11-02-LL16-L413203-000004 Biedrība Pirmā Stīga Jauniešu Dienas centra pilnveidošana Ezerē Krasta iela 21a, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891 4692.00 LVL 4222.80 LVL
87. 11-02-LL16-L413202-000006 Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija Brocēnu novada mototrases "Bērzi" atjaunošana un uzlabošana "Aigari", Brocēnu novads 6893.00 LVL 6203.70 LVL
88. 11-02-LL16-L413202-000007 Biedrība Saldene Minigolfa laukuma izveidošana Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads 7776.00 LVL 6998.40 LVL
89. 11-02-LL16-L413103-000001 Biedrība Latvijas mazpulki Biedrību atbalsta telpas iekārtošana Druvā Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads 9217.00 LVL 6912.75 LVL
90. 10-02-LL16-L413203-000004 Biedrība Drpšas dzīves vides attīstības biedrība Oāze Uzspēlējam! Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads 10614.00 LVL 9552.60 LVL
91. 10-02-LL16-L413202-000002 Biedrība Burbuļi Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana un diferencēšana Saldus, Brocēnu novados, nodrošinot mobilu, plašai sabiedrībai pieejamu brīvā laika pavadīšanas veidu. Ezera iela 1, Brocēnu novads, Brocēni 6035.19 LVL 5431.67 LVL
92. 10-02-LL16-L413202-000001 Biedrība Orientēšanās klubs Saldus Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sacensību organizēšanā Jelgavas iela 6, Saldus 13986.00 LVL 12587.40 LVL
93. 10-02-LL16-L413202-000003 Biedrība Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments Sporta aktivitāšu centra izveide vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai Brocēnu novadā Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads 8612.38 LVL 6459.25 LVL
94. 10-02-LL16-L413103-000001 Saldus novada pašvaldība Informācijas tehnoloģijas - interešu izglītības attīstībai bērniem un juniešiem Lielā iela 3b un Lielā iela 3, Saldus 13522.00 LVL 8381.00 LVL
95. 10-02-LL16-L413102-000004 Saldus novada pašvaldība Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Striķu ielā (posmā no Viesnīcas ielas līdz Ganību ielai), Saldū - 2.kārta, Striķu iela posmā no Viesnīcas līdz Rīgas ielai 170 m Striķu iela 3, Saldus 9669.42 LVL 5979.77 LVL
96. 10-02-LL16-L413102-000002 Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas ēkas vienkāršota rekonstrukcija, 1.kārta Skrundas iela 12, Saldus 23898.55 LVL 17803.90 LVL
97. 10-02-LL16-L413103-000003 Biedrība MANA VIDE Skaņu ierakstu studija Saldus un Brocēnu novadiem Lielā iela 3b, Saldus 14000.00 LVL 12600.00 LVL
98. 10-02-LL16-L413201-000001 Biedrība Mēs - Jaunaucei Jaunauces parka labiedkārtošanas 2.kārta Jaunauces pamatskola, Saldus novads, Jaunauces pagasts 14000.00 LVL 12600.00 LVL
99. 10-02-LL16-L413101-000001 SIA Saldus Siltums Infrastruktūras sakārtošana SIA Saldus Siltums pakalpojumu pieejamībai Saldus pilsētas iedzīvotājiem un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Dzirnavu iela 22, Saldus 16940.00 LVL 7000.00 LVL
100. 10-02-LL16-L413203-000003 Jaunlutriņu attīstības biedrība Aktīvās atpūtas laukums bērniem Jaunlutriņos "Skola", Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts 6890.00 LVL 6201.00 LVL
101. 10-02-LL16-L413203-000002 Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam Jaunas iespējas 2.kārta! Saldus pilsētas ģimnāzija, Kuldīgas iela 3, Saldus LV-3801 Ezeres vidusskola, Ezeres pagasta Ezere, Saldus novads LV-3891 Pampāļu pamatskola, SKola, Pampāļu pagasts, Pampāļi, Saldus novads LV-3882 Striķu pamatskola, Zvārdes pagasts, Striķi, Saldus novads LV-3853 Lutriņu pamatskola, SKolas iela 1, Lutriņu pagasts, Lutriņi, Saldus novads LV-3861 Blīdenes pamatskola, Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852 12383.00 LVL 11144.00 LVL
102. 10-02-LL16-L413203-000005 Biedrība Cilvēkiem un dabai Sporta aktivitāšu dažādošana Remtē "Ezermaļi" un Remtes pamatskola, Brocēnu novads, Remtes pagasts 13973.00 LVL 12575.70 LVL
103. 10-02-LL16-L413102-000001 Brocēnu novada pašvaldība Pakalpojumu centra izveide Remtes pagasta kantora ēkā "Kantora ēka", Remtes pagasts, Brocēnu novads 23989.17 LVL 14869.32 LVL
104. 10-02-LL16-L413202-000004 Brocēnu novada pašvaldība Brocēnu novada kultūras un izglītības centra skaņu aprīkojuma iegāde Lielcieceres iela 10, Brocēni 9268.00 LVL 5491.29 LVL
105. 10-02-LL16-L413202-000006 Biedrība Koris Varavīksne Koncertu tērpu iegāde biedrībai "Koris "Varavīksne"" Brīvības iela 16, Saldus, Saldus novads 4630.63 LVL 4167.57 LVL
106. 10-02-LL16-L413103-000005 Biedrības Novadu Zinību centrs Saldus nodaļa Infrastruktūras pilnveide mūžizglītības pakalpojumu pieejamībai visiem iedzīvotājiem Striķu iela 1, Saldus, Saldus novads 11841.00 LVL 10656.90 LVL
107. 10-02-LL16-L413103-000002 Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības attīstīšana un esošo pilnveidošana Saldus un Brocēu novadu iedzīvotājiem Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads 8177.24 LVL 6113.48 LVL
108. 10-02-LL16-L413103-000004 Drošas dzīves vides attīstības biedrība Oāze Mobilā datorklase visu paaudžu izglītībai Skolas iela 2, Saldus pagasts. LV-3862 8980.00 LVL 8082.00 LVL
109. 09-02-LL16-L413203-000002 Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam Jaunas iespējas! J. Rozentāla iela 19, Saldus, LV-3801 17928.18 EUR 14567.00 EUR
110. 09-02-LL16-L413103-000001 Saldus novada pašvaldība Informācijas tehnoloģijas - kultūras pakalpojumu pilnvedei Saldus novadā Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads 13714.00 LVL 8500.46 LVL
111. 09-02-LL16-L413102-000003 Brocēnu novada dome Gaiķu skolas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Brocēnu novads, Gaiķu pagasts 20000.00 LVL 10500.00 LVL
112. 09-02-LL16-L413102-000001 Saldus pilētas pensionāru biedrība Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem Kuldīgas iela 13, Saldus 11590.69 LVL 10431.62 LVL
113. 09-02-LL16-L413102-000002 Saldus novada pašvaldība Saldus novada Sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Dzirnavu iela 1, Saldus 18222.00 EUR 13666.00 EUR
114. 09-02-LL16-L413203-000003 Biedrība Novadnieku attīstībai Sakoptu vidi sportiskiem jauniešiem! Novadnieku pagasts, Saldus novads, Ēvarži 19914.00 EUR 17923.00 EUR
115. 09-02-LL16-L413201-000001 Biedrība Mēs - Jaunaucei Jaunauces parka labiekārtošana Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV-3893 14000.00 LVL 0.00 LVL
116. 09-02-LL16-L413202-000004 Sporta klubs Saldus Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana un diferencēšana Saldus rajonā Kalnsētas iela 32, Saldus 13994.00 LVL 12595.02 LVL
117. Biedrība MANA VIDE Nāc un dziedi! Skolas iela 2, Saldus novads, Saldus pagasts 14000.00 LVL 12600.00 LVL
118. 09-02-LL16-L413201-000002 Biedrība Latvijas mazpulki Piedzīvojumu tūrisms Jaunmuižā "Muzejs", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 5114.00 LVL 4602.60 LVL
119. 09-02-LL16-L413202-000001 Biedrība Kurzemes reģionalās veselību veicinošo skolu centrs Kamols Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas iegāde - atbalsts sabiedrības muzikalajai pašizpausmei Ezera iela 6, Brocēni 5519.57 LVL 4967.61 LVL