Biedrības jaunumi

24apr.

NVO aptauja

2012-04-24Biedrības jaunums


Saldus un Brocēnu novadu biedrību pārstāvji,

Lūdzu Jūs aizpildīt anketu. Anketas iegūtie dati tiks izmantoti projekta .1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160 “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana” īstenošanas ietvaros, organizējot konferenci, lai piedāvātu organizācijām visnepieciešamākās apmācības, kas palīdzētu organizāciju darbā.

Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

Aptaujas Saldus un Brocēnu novadu NVO aptauja tiešā adrese ir:
www.visidati.lv/aptauja/656624982/