Biedrības jaunumi

24apr.

Pieredzes apmaiņas braucieni

2012-04-24Biedrības jaunums


Projekta "Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana" ietvaros viena no projekta aktivitātēm ir Pieredzes apmaiņa.


Brauciena mērķis –dažādu NVO 30 biedriem 4 dienu iepazīšanās ar vismaz 5 dažādu ES valstu pieredzi, kam ir pieredze lēmumu pieņemšanas procesā un pakalpojumu sniegšanā, kurās ir attīstīta pilsoniskā sabiedrība, spēcīgas vietējās kopienas, kas spēj ietekmēt valsts institūciju, vietējās politikas plānošanas, īstenošanas lēmumus. Pieredzes apmaiņas laikā NVO biedri piedalīsies diskusijās un tiksiem ar ES valsts NVO pārstāvjiem, publisko institūciju pārstāvjiem, iepazīsies ar saistošajiem dokumentiem atbilstošajā valstī. Projektā paredzēts pieredzes apmaiņas braucienā doties uz Spāniju, Slovākiju, Vāciju, Zviedriju un Lietuvu. Pieredzes brauciens kopā 4 dienas, dienas nauda no projekta biedrības pārstāvim 20,00Ls. Biedrības līdzfinansējums 62,00Ls. Pieredzes apmaiņa laika periodā no 2012.gada maija līdz 2012.gada oktobrim.

Lai piedalītos pieredzes apmaiņas braucienā organizācijai jāsniedz pamatojuma vēstule, kāpēc un ar kādu mērķi tā vēlas piedalīties braucienā, kur un kā izmantos iegūtos pieredzi savā NVO un Saldus un Brocēnu novados. Pamatojuma vēstulē jānorāda valsts, uz kuru labprāt dotos pieredzes apmaiņā.
Spānijas partneris ir World Association of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE)

Slovākijas partneris ir SOSNA - Centrum Trvalo Udrzatelnych Alternativ.
Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā partneri tiek meklēti, ja jums ir vai ir bijuši sadarbības partneri – būsim priecīgi, ja sniegsiet kontaktus, lai sadarbotos projekta ietvaros.

Pamatojuma vēstule jāiesniedz līdz 2.maijam elektroniski: sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv vai ilga.kuze@ext.cemex.com
Lasiet vairāk