Biedrības jaunumi

19jūl

Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana

2012-07-19Biedrības jaunums


 

Projekta "Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana" ietvaros viena no projekta aktivitātēm ir Pieredzes apmaiņa.


Brauciena mērķis –dažādu NVO 30 biedriem 4 dienu iepazīšanās ar vismaz 5 dažādu ES valstu pieredzi, kam ir pieredze lēmumu pieņemšanas procesā un pakalpojumu sniegšanā, kurās ir attīstīta pilsoniskā sabiedrība, spēcīgas vietējās kopienas, kas spēj ietekmēt valsts institūciju, vietējās politikas plānošanas, īstenošanas lēmumus. Pieredzes apmaiņas laikā NVO biedri piedalīsies diskusijās un tiksiem ar ES valsts NVO pārstāvjiem, publisko institūciju pārstāvjiem, iepazīsies ar saistošajiem dokumentiem atbilstošajā valstī. Projektā paredzēts pieredzes apmaiņas braucienā doties uz Spāniju, Slovākiju, Vāciju, Zviedriju un Lietuvu.

Katra grupa, kas dodas braucienā sagatavo prezentāciju.

Prezentācijas: Activation for Saldus and Broceni regions NGOs, Slovākija;

Activation of NGO,s in Saldus and Broceni regions, Spānija

Activation of NGO,s in Saldus and Broceni regions, Vācija

Activation of NGO,s in Saldus and Broceni regions, Lietuva

Activation of NGO,s in Saldus and Broceni regions, Zviedrija
 

Kontaktinformācija:

Sandra Fridrihsone 29494781, e-pasts: sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv

Ilga Ķuze 26311363, e-pasts: ilga.kuze@ext.cemex.com

 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.