Biedrības jaunumi

03nov.

Saldus un Brocēnu NVO pieredzes brauciens

2012-11-03Biedrības jaunums


Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju pieredzes brauciens

Saldus rajona attīstības biedrība sadarbībā ar nodibinājumu „CEMEX Iespēju fonds” īsteno projektu Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160 “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana”.

Projekta ietvaros Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji ir aicināti doties pieredzes braucienā 28.novembrī uz Ministru kabinetu, Saeimu un tikšanos ar biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāvi. Brauciena mērķis, lai iepazītos ar nevalstisko organizāciju līdzdalības iespējām politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesā. Savukārt, biedrībai Latvijas Pilsoniskā alianse ir bagāta pieredze labas pārvaldības jomā un līdzdalībā lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos.

Interesentiem lūdzu interesēties un pieteikties līdz 21.novembrim pie projekta vadītājas asistentes Ilgas Ķuzes, tālr.26311363 vai elektroniski ilga.kuze@ext.cemex.com

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Fridrihsone

Projekta vadītāja

sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv 

 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.