Biedrības jaunumi

15apr.

No 16. aprīļa līdz 7. maijam Saldus rajona attīstības biedrība aicina uz tikšanos jau esošus uzņēmējus ...

2015-04-15Biedrības jaunums

No 16. aprīļa līdz 7. maijam Saldus rajona attīstības biedrība aicina  uz tikšanos jau esošus uzņēmējus, kā arī aktīvus cilvēkus, kuri vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, tai skaitā nelauksaimniecisku ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, arī mājražošanu un amatniecību, tūrismu u.c. — Saldū un Brocēnos, kā arī abu novadu visos pagastos.

Tikšanās laikā  notiks arī aptauja, lai pētījumā "Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā" noskaidrotu biznesa vides īpatnības. Tikšanās dalībnieki tiks iepazīstināti ar Leader atbalstīto projektu rezultātiem — kas ar šo līdzfinansējumu paveikts, kā tas ietekmējis konkrētās teritorijas attstību.

Aicinām izvēlēties Jums pieejamāko tikšanās laiku un vietu. Aicinām dalīties ar šo informāciju ar kaimiņiem, radiem, draugiem!

 

Uz tikšanos

16. aprīlī pl. 12.30 Saldus, Striķu iela 2.

Tikšanos nodrošina Saldus rajona attīstības biedība

 

16. aprīlī pl.14.30 Ezere, Krasta iela 21a „Ezerkrasti”

Tikšanos nodrošina biedrība "Pirmā Stīga"

 

16. aprīlī pl. 16.30 Nīgrande, Kalnu Kultūras nams, Disko zāle.

Tikšanos nodrošina Kalnu Kultūras nams

 

20.aprīlī ,pl.10.30  Blīdene, „Ievas”, Kultūras nams, zāle.

Tikšanos nodrošina Blīdenes pagasta pārvalde

 

20. aprīlī, pl.12.30 Brocēni, Brocēnu vidusskolas internāts, Veselības mācības kabinets, 2. stāvs.

Tikšanos nodrošina biedrība „Kurzemes VVSC „Kamols””

 

20. aprīlī pl.14.30 Gaiķi, Gaiķu Tautas nams, zāle.

Tikšanos nodrošina Gaiķu pagasta pārvalde

 

20. aprīlī pl.16.30, Remte „Kantora ēka” Remtes Kultūras nams.

Tikšanos nodrošina Remtes pagasta pārvalde

 

22.aprīlis pl. 10.30 Kursīši, Kursīšu bibliotēka -informācijas centrs, Kalna iela 1.

Tikšanos nodrošina Kursīšu pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību "Kursīšu attīstības biedrība "KABata""

 

22. aprīlis pl. 12.30 Zaņa, Zaņas pamatskolas ēka

Tikšanos nodrošina Zaņas pagasta pārvalde

 

22.aprīlis pl. 14.30, Pampāļi, Rūpniecības iela 1, Pagasta pārvaldes ēka.

Tikšanos nodrošina Pampāļu pagasta pārvalde

 

23. aprīlis pl.10.30 Lutriņi, Lutriņu klubs, Skolas iela 1a.

Tikšanos nodrošina Lutriņu pagasta pārvalde

 

23. aprīlis pl. 12.30 Jaunlutriņi, Tautas nams.

Tikšanos nodrošina Jaunlutriņu/Šķēdes pagastu pārvalde

 

23. aprīlis, pl.14.30 Šķēde, Pakalpojumu centrs, Skolas iela 11.

Tikšanos nodrošina Jaunlutriņu/Šķēdes pagastu pārvalde

 

27. aprīlis, pl. 10.30, Saldus pagasts, Druvas vidusskola, Biedrību atbalsta telpa.

Tikšanos nodrošina biedrība „Oāze”.

 

27. aprīlis, pl.12.30 Zirņi, „Pagastnams” zāle.

Tikšanos nodrošina Zirņu pagasta pārvalde

 

27. aprīlis, pl.14.30 Novadnieki,”Mežvidi" Novadnieku pagasts, Saldus novads.

Tikšanos nodrošina biedrība "Novadnieku attīstībai"

 

27. aprīlis pl.16.30 Zvārde, Striķu kultūras nams.

Tikšanos nodrošina Zvārdes pagasta pārvalde

 

5. maijs pl.10.30 Jaunauce, Jaunauces pils.

Tikšanos nodrošina biedrība "Mēs - Jaunaucei"

 

5. maijs pl.12.30 Vadakste, „Krāces 2”, Kamīnzāle.

Tikšanos nodrošina Vadakstes pagasta pārvalde

 

5. maijs pl.14.30 Ruba, Tautas nams „Pagastmāja”.

Tikšanos nodrošina Rubas pakalpojumu centrs