Biedrības jaunumi

07mar.

Bioloģisko atkritumu šķirošana Brocēnu pilsētā

2013-03-07Biedrības jaunums

Kopš janvāra vidus Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

 iespēja šķirot sadzīves bioloģiskos atkritumus

Kopš janvāra vidus Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja šķirot sadzīves bioloģiskos atkritumus. Tie ir dažāda veida pūstošie organiskie atkritumi, kas visbiežāk rodas virtuvē no ēdienu atliekām. Šobrīd iedzīvotāju šķirošanas aktivitāte pamazām, bet pieaug. Lai iedzīvotāji būtu informēti par jauno atkritumu šķirošanas iespēju, iedzīvotājiem ar veikala „Bērzi – 3”, Brocēnu novada domes Info centra un Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupas „Es savam novadam” palīdzību ir izdalīti informatīvi papīra maisiņi un bukleti, kuros ir informācija par bioloģiskajiem atkritumiem, ko drīkst un ko nedrīkst izmest speciālajos konteineros. Pie daudzdzīvokļu māju katra korpusa ieejas ir izlīmēti plakāti ar informāciju kā rīkoties ar bioloģiskajiem atkritumiem.

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties un šķirot atsevišķi bioloģiskos atkritumus no pārējiem sadzīves atkritumiem, jo tādejādi var samazināt izmaksas par atkritumu savākšanu. Lūgums ikvienu ievērot, ka bioloģiskiem atkritumiem paredzētos konteineros, kas ir ar speciālām uzlīmēm un brūnā krāsā, ir jāievieto tikai bioloģiskie atkritumi. Šie konteineri ir izvietoti nešķirotu atkritumu konteineru punktos. Līdz ko konteinerā tiek izmesti citi nešķiroti sadzīves atkritumi, šis materiāls vairs nav derīgs pārstrādei un ir jāsavāc kopā ar nešķirotiem atkritumiem. Svarīgi ir arī ievērot, ka pirms izmešanas bioloģiskos atkritumus var ievietot tikai dažāda veida papīra iepakojumā, jo tas ātri sadalās kopā ar bioatkritumiem. Nevajadzētu bioatkritumus ievietot plastmasas iepakojumā – maisiņos, plēvēs, jo tad bioatkritumi vairs nav derīgi tālākai pārstrādei. Lūgums iedzīvotājiem, kas nevēlas šķirot atkritumus, savus nešķirotos atkritumus izmest tikai nešķirotiem atkritumiem paredzētos konteineros. Paldies par Jūsu videi draudzīgu rīcību!

Projekts „Bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas izveide Brocēnu pilsētā” tiek īstenots, sadarbojoties “Saldus rajona attīstības biedrībai” un SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijai" ar „CEMEX Iespēju fonds” finansiālu atbalstu.