Biedrības jaunumi

28dec.

Biedrības mājaslapa

2012-12-28Biedrības jaunums

 Lai nodrošinātu optimālu informācijas izvietošanu par projektu un biedrības aktivitātēm, un nošķirtu no ELFLA fonda atmaksātās mājas lapas uzturēšanas izmaksām, pilnveidota Saldus rajona attīstības biedrības mājas lapa. Mājas lapas uzlabošanas Pakalpojumu sniedzis SIA WeDidIt.

Mājas lapa uzlabota ESF projekta “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160. ietvaros, ko īsteno “Saldus rajona attīstības biedrība” sadarbībā ar “CEMEX Iespēju fondu”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.