Biedrības jaunumi

27dec.

NVO datu bāze

2012-12-27Biedrības jaunums
 

Saldus un Brocēnu novada NVO datu bāze izveidota ESF projekta “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana”Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160. ietvaros, ko īsteno “Saldus rajona attīstības biedrība” sadarbībā ar “CEMEX Iespēju fondu”.

 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Datu bāzi skatīt sadaļā BIEDRĪBA Saldus un Brocēnu NVO datu bāze