Biedrības jaunumi

08feb.

Brocēnu pašvaldības un NVO sadarbības memorands

2013-02-08Biedrības jaunums

 

Aktivitāte īstenota  ESF projekta “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana”Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160. ietvaros, ko īsteno “Saldus rajona attīstības biedrība” sadarbībā ar “CEMEX Iespēju fondu”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

 

Memorands