Biedrības jaunumi

22jan.

Brocēnu pilsētā uzsāks darbu pie bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanas

2013-01-22Biedrības jaunums

 

 

 

Brocēnu pilsētā uzsāks darbu pie bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanas

Saldus rajona attīstības biedrība īsteno projektu „Bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas izveide Brocēnu pilsētā”, ko apstiprinājis „CEMEX Iespēju fonds”. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties “Saldus rajona attīstības biedrībai” un SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijai". Projekta mērķis: Veicināt sadzīves atkritumu šķirošanu Brocēnu pilsētā, lai samazinātu noglabājamo atkritumu daudzumu un izveidotu bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmu.

 Projekta ietvaros ir iegādāti 45 bioloģisko atkritumu  konteineri, kurus izvietos 26 vietās Brocēnos pie daudzdzīvokļu mājām, tai skaitā pie skolas un bērnudārza. Bioloģisko atkritumu  konteineri būs brūnā krāsā ar speciālām uzlīmēm. Saskaņā ar Brocēnu pilsētas māju apsaimniekotāju datiem konteineri bioloģiskajiem atkritumiem būs pieejami  aptuveni 2600 Brocēnu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, neskaitot skolēnus un bērnudārza audzēkņus.

Latvijā nav izplatīts dalīti vākt bioloģiski sadalāmos atkritumus no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, jo šādai sistēmai ir nepieciešama specializēta savākšana, šo atkritumu tālāka pārstrāde un ļoti būtiska ir iedzīvotāju izpratne un līdzdalība. Tāpēc, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar nepieciešamo  informāciju, tiks izplatīti bukleti, kuros būs informācija par to, kas ir bioloģiskie atkritumi un ko drīkst izmest specializētajos biokonteineros. Izplatīs arī apdrukātus papīra maisiņus, kas būs izmantojami gan kā informatīvi  iepirkumu  maisiņi, gan arī tajos varēs ievietot sašķirotos bioloģiskos atkritumus. Bukletu un maisiņu izplatīšanā iesaistīsies Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”. Apdrukātie papīra maisiņi pircējiem būs pieejami pārtikas veikalā „Bērzi-3” un Brocēnu novada domes Info centrā. Apdrukā būs informācija par papīra maisiņu praktisko pielietojumu un informācija ar norādēm, ko drīkst mest bioloģisko atkritumu konteineros. Maisiņos pēc pirkuma izņemšanas varēs ievietot atšķirotos bioatkritumus un tos izmest biokonteinerā. Papīra maisiņi un bukleti iedzīvotājiem būs pieejami bez maksas.

Bioloģiskos atkritumus iedzīvotāji specializētajos konteineros varēs izmest arī jebkurā citā papīra iepakojumā, piemēram, papīra tūtā, kartona kastītē. Biokonteineri paredzēti tikai bioloģiskajiem atkritumiem:

·        virtuves pārtikas atkritumiem,

·        ēdiena atliekām, olu čaumalām,

·        dārzeņu un augļu atliekām,

·        tējas un kafijas biezumiem, maisiņiem, filtriem,

·        veciem augiem un puķēm.

Konteinerā nedrīkst izmest:

·        svaigas gaļas un zivju atlikumus,

·        suņu un kaķu mēslus,

·        bērnu autiņbiksītes,

·        higiēniskās paketes.

No savāktajiem bioloģiskajiem atkritumiem, tos pārstrādājot, iegūs kompostu, kuru tālāk varēs izmantot atkarībā no tā sastāva un īpašībām, piemēram, kā mēslojumu.

Atšķirojot bioloģiski sadalāmos atkritumus no citiem atkritumiem, iedzīvotāji nodrošinās ne tikai vides kvalitātes paaugstināšanos ilgtermiņā, bet samazinās arī savus izdevumus par atkritumu savākšanu. Saldus rajona attīstības biedrība un SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijai" ir noslēgusi Sadarbības līgumu, kurā paredzēts, ka bioloģiskajiem atkritumiem maksa par izvešanu būs 30% zemāka nekā nešķirotajiem atkritumiem, tādejādi, radot papildus motivāciju iedzīvotājiem atšķirot bioloģiskos atkritumus no citiem sadzīves atkritumiem.