Biedrības jaunumi

22jan.

Aicinājums parakstīt Saldus novada pašvaldības un NVO memorandu

2013-01-22Biedrības jaunums

Biedrības un nodibinājumi tiek aicināti parakstīt Saldus novada pašvaldības un NVO memorandu laikā no 04.02.13.līdz 8.02.2013. no plkst.09:00 līdz plkst.17:00 Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2 (2. stāvā) Jautājumu gadījumā sazināties ar ILgu Ķuzi 26311363, ilga.kuze@ext.cemex.com vai Sandra Fridrihsone 29494781, sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv 

Aktivitāte īstenota ESF projekta “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana”Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160. ietvaros, ko īsteno “Saldus rajona attīstības biedrība” sadarbībā ar“CEMEX Iespēju fondu”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Memorandu skatīt šeit