Biedrības jaunumi

01nov.

Iespējas Saldus un Brocēnu NVO

2012-11-01Biedrības jaunums1.decembrī “Saldus rajona attīstības biedrība” parakstīja līgumu ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu par projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160 “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktiviēšana” īstenošanu.

 

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar nodibinājumu “CEMEX Iespēju fonds” un tas tiks īstenotrs no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

Projekta vispārīgais mērķis:

Veicināt aktīvu un kvalitatīvu saiedrisko organizačiju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību reģionā.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

Datu bāzes izveide un publicitātes nodrošināšana.

Pieredzes apmaiņa.

Nevalstisko organizāciju konference.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Fridrihsone

Projekta vadītāja

sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv